Regulamin sklepu internetowego mybag.plINFORMACJE OGÓLNE


1. Sklep internetowy mybag.pl zwany dalej Sklepem prowadzony jest przez firmę: D&D BP, ul. Jackowskiego 40/8b, 60-512 Poznań, NIP 7811905566, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Poznania.
2. Firma D&D BP prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci INTERNET na stronie mybag.pl.
3. Zdjęcia i opisy artykułów są własnością firmy D&D BP. Nie zezwala się na ich kopiowanie bez zgody firmy D&D BP.
4. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Klient powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym minimalne wymogi.
5. Korzystanie z serwisu jest ogólnodostępne i bezpłatne.
6. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony http://mybag.pl w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
7. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób niezgodny z prawem i dobrymi obyczajami, jak również zamieszczania treści o charakterze obraźliwym.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest D&D BP prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą D&D BP,ul. Jackowskiego 40/8b, 60-512 Poznań, NIP 7811905566
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.
3.Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności przez Sklep są poufne i nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom w żadnej formie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Są one gromadzone i przechowywane w Sklepie wyłącznie na potrzeby firmy D&D BP, tj. założenie konta Klienta i umożliwienie realizacji danego zamówienia.
4. Zarejestrowany Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
5. Każdorazowe złożenie zamówienia wiąże się z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych związane z realizacją zamówienia.
6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie podczas rejestracji danych osobowych (jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu) zgodnie ze stanem faktycznym. W przypadku kiedy rejestracja zostanie dokonana bez wiedzy i zgody Właściciela adresu e-mail, a została na ten adres wysłana korespondencja z adresu sklepu internetowego mybag.pl, Właściciel powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.
8. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych przez Sklep. Dane podawane podczas rejestracji, szczególnie login i hasło, Klient powinien trzymać w tajemnicy, ponieważ umożliwiają wykonywanie zakupów na te dane, jak również wprowadzanie zmian w danych osobowych.
9.
Sklep zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów.
10. Dla wygody Klienta serwis mybag.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, tworzenia statystyk, utrzymania sesji. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

CENY


1. Ceny oferowanych towarów i usług podane są w złotych polskich lub innej walucie obowiązującej w kraju w którym znajduje się osobą odwiedzająca sklep. Cena zawiera podatek VAT, cło i inne składniki, jednak nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia, jak również informacja o nich jest dostępna w Regulaminie Sklepu.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla Sklepu i Klienta w chwili złożenia zamówienia.ZAMÓWIENIA1. Dokonywanie zakupów w Sklepie jest możliwe dla Klientów posiadających konto w Sklepie. Aby zawrzeć ze Sklepem umowę o prowadzenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu takiego konta, Klient dokonuje rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracji w Sklepie, poprzez wypełnienie wskazanych pól formularza. Umowa ta jest zawierana na czas nieoznaczony. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna. Klient ma dostęp do swojego konta bez ograniczeń, poprzez logowanie się ustanowionym przez siebie loginem i hasłem. Dzięki temu może dodawać i przechowywać produkty w koszyku, zamawiać towar, śledzić historię oraz stan realizacji zamówień, zmieniać swoje dane itp. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o prowadzenie jego konta w Sklepie. Wówczas wystarczające jest nadesłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy Sklepu: mybagpoland@gmail.com. Umowa wygasa po upływie7 dni od momentu złożenia oświadczenia. Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
2. Oferowany w Sklepie towar jest nowy i wolny od wad fabrycznych.
3. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Wszystkie zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego, z wyjątkiem zaplanowanej przerwy urlopowej, o której Sklep będzie informował z wyprzedzeniem na głównej stronie Sklepu. Podczas przerwy urlopowej można składać zamówiemnia w Sklepie, będą one jednak realizowane w kolejności wpływania zamówień, od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu przerwy ogłoszonej przez Sklep.
4. Zamówienie jest przyjmowane po wypełnieniu formularza z koszykiem zakupów na stronie finalizacji zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma w ciągu 24 godzin potwierdzenie "przetwarzania zamówienia". Jeśli po złożeniu zamówienia, w ciągu 24 godzin, Klient nie otrzyma zwrotnego e-maila z informacją o stanie realizacji zamówienia, proszony jest o kontakt mailowy mybagpoland@gmail.com, z wyjątkiem sytuacji opisanych w p.1 części ZAMÓWIENIA.
6. Składając zamówienie Klient zawiera ze Sklepem umowę sprzedaży na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie w momencie otrzymania potwierdzenia o dostępności towaru.
7. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
8. Sklep umożliwia opłatę zamówienia w formie płatności przy odbiorze przesyłki lub przelewu na wskazane konto:

60 1160 2202 0000 0002 7571 3591
D&D BP
ul. Jackowskiego 40/8b

60-502 Poznań

W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia, znajdujący się w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
9.
Czas kompletowania zamówienia wynosi 2-7 dni roboczych. Jeżeli ten czas okazałby się dłuższy od przewidywanego lub w przypadku braku zamawianego towaru na stanie Klient będzie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. W momencie stwierdzenia braku zamawianego towaru na stanie Sklep może zaproponować Klientowi towar odpowiadający tej samej jakości i przeznaczeniu. Wówczas Klient dokona wyboru czy potwierdza dalszą chęć realizacji zamówienia bez brakujących produktów czy rezygnuje z zamówienia. Czas realizacji zamówienia to czas potrzebny na skompletowanie zamówienia oraz jego wysyłkę.
10.
O kolejnych etapach realizacji zamówienia Klient będzie powiadamiany mailowo na adres podany przy rejestracji.
11.
Na wszystkie zakupione towary Sklep ma możliwość wystawienia faktury VAT. Dokument ten będzie dołączony do przesyłki lub wysłany drogą elektroniczną.WYSYŁKA I ODBIÓR TOWARU1. Zamówienie może być odebrane przez Klienta w siedzibie Sklepu albo będzie one dostarczane do Klienta na jego koszt za pośrednictwem Poczty Polskiej.
2. W przypadku wyboru odbioru osobistego zamówienia Klient proszony jest o kontakt ze Sklepem w celu ustalenia terminu odbioru w siedzibie firmy.
3. Koszty przesyłki uzależnione są formy płatności wybranej przez Klienta, wagi zamówienia oraz kraju przeznaczenia.

4. W przypadku, kiedy Klient nie otrzyma zamówienia po maksymalnie 14 dniach od informacji od Sklepu o jego wysłaniu, należy się bezwzględnie skontaktować ze Sklepem.Sklep podejmuje czynności w celu wyjaśnienia sytuacji, informując o tym Klienta na bieżąco.ZWROTY I REKLAMACJE

1. Według art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów Klient ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki w ramach odstąpienia od umowy złoży stosowne oświadczenie i w ciągu 14 dni zwróci towar w stanie niezmienionym, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin ten jest liczony od daty wydania towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Oświadczenie można wysłać na adres e-mail: mybagpoland@gmail.com.Przesyłka wysyłana na adres Sklepu powinna być dobrze zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi. Koszty zwrotu towaru zgodnie z ustawą ponosi Klient. Sklep dokona zwrotu należności za złożone zamówienie na wskazane konto lub w inny wskazany przez Klienta sposób. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 w.w. Ustawy,
- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
- dostarczania prasy,
- usług w zakresie gier hazardowych.

2.
W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki, wówczas Klient ma prawo ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA. Klient może również w obecności urzędnika poczty lub kuriera sprawdzić czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie i wówczas sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient ma prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Jeżeli otrzymany towar jest niezgodny z umową Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów. Jeżeli jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów Klient ma prawo domagać się obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Zawiadomienia o niezgodności towaru z umową można dokonać wysyłając odpowiednią informację z opisem niezgodności na adres e-mail: mybagpoland@gmail.com. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta nie później niż wciągu 14 dni. Klient traci te uprawnienia, jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie powiadomi o tym fakcie Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.Uprawnienie to przysługuje mu w ciągu dwóch lat od daty doręczenia towaru. Wszelkie kwestie związane z niezgodnością towaru z umową reguluje Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmiane Kodeksu cywilnego.
4.
Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta, który jest jednocześnie producentem. Reklamowany towar proszę odesłać na adres Sklepu przesyłką poleconą, dołączając do niego opis wady. Koszty przesyłki reklamowanego towaru zostaną zwrócone Klientowi. W przypadku uznania reklamacji produkt zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe Klient będzie miał prawo wyboru innego towaru lub otrzyma zwrot pieniędzy. Wszelkie reklamacje będą rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru na adres Sklepu. O przebiegu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie.
5. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszą umową rozstrzygane będą w oparciu o aktualne przepisy prawa obowiązujące w państwie Polskim.